พันธมิตรของแคริ่ง แฮนด์ส

การร่วมเป็นพันธมิตรคือหัวใจของทุกสิ่งที่ไคอานี่ทำ นับแต่จุดเริ่มต้นเมื่อตระกูลแฮนเซนและเทย์เลอร์ร่วมมือกัน ไคอานี่ค้นหาพันธมิตรที่ดีที่สุด นั่นหมายรวมถึงผู้จำหน่ายอิสระที่ทุ่มเทของเราด้วย เมื่อไคอานี่ แครริ่ง แฮนด์ได้เติบโตและพยายามขยายการเข้าถึงสู่ทั่วโลก เราได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ที่พร้อมด้วยความเชี่ยวชาญและปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำความหวังมาสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน โดยการช่วยเหลือด้านการเข้าถึงโภชนาการ สุขอนามัย และการศึกษา

Kyäni Caring Hands Partners

Convoy of Hope

คอนวอย ออฟ โฮป

ในปี 2017 ไคอานี่ แคริ่ง แฮนด์ส เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ คอนวอย ออฟ โฮป (Convoy of Hope) องค์กรด้านมนุษยธรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ในหลากหลายวิธี คอนวอย ออฟ โฮปมอบอาหารน้ำและเวชภัณฑ์ให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และพื้นที่ที่มีปัญหาความยากจน และพวกเขาได้จัดส่งโปเตโต้ แพค (Potato Pak) จำนวนนับแสนที่บริจาคโดยผู้จำหน่ายอิสระและลูกค้าของไคอานี่ ด้วยความร่วมมือของคอนวอย ออฟ โฮป และไคอานี่ แครริ่ง แฮนด์ส ทำให้ไคอานี่สามารถให้ความช่วยเหลือต่อความต้องการฉุกเฉินต่าง ๆ และต่อสู้กับความยากจนที่เกิดขึ้นทั่วโลก

The Red Cross

สภากาชาด

ไคอานี่ แครริ่ง แฮนด์ส ร่วมมือกับสภากาชาดในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยการส่งมอบ Potato Pak ไปยังพื้นที่ขาดแคลน รวมถึงร่วมจัดหาอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ และชุดสุขอนามัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ แคริ่ง แฮนด์ส ได้ทำการบริจาคจำนวน 7,200 ชุดให้กับสภากาชาดฮังการี และก่อนหน้านี้ก็มีอาสาสมัครของไคอานี่ แคริ่ง แฮนด์ส อีกหลายคนทำหน้าที่ในศูนย์กาชาดท้องถิ่นเช่นกัน สภากาชาดยังได้มอบรางวัลสำหรับความพยายามด้านมนุษยธรรมให้กับไคอานี่อีกด้วย

Idahoan

ไอดาโฮแอน

ไอดาโอแอน (Idahoan) ได้สร้างผลิตภัณฑ์มันฝรั่งอบแห้งด้วยอายุการเก็บรักษาได้นานมาตั้งแต่ปี 1951 พร้อมนวัตกรรมการผลิตที่สามารถคงรสชาติและรสสัมผัสไว้ตามธรรมชาติ ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของไอดาโฮแอน ไคอานี่จึงเลือกที่จะร่วมมือกับพวกเขาในการผลิตโปเตโต้ แพค (Potato Pak) ผลที่ได้ก็คืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติอร่อย ในบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมรับประทาน และสามารถจัดส่งได้ในปริมาณมากไปยังทุกพื้นที่ที่มีความขาดแคลนทั่วโลก